Roord Binnenbouw bv _ Digitaalstraat 18 _1033 MP Amsterdam

T: 020.4930909 _ F: 020.4930908 _ E: info@roordbinnenbouw.nl


De term duurzaamheid wordt tegenwoordig veelal in verband gebracht met ecologisch verantwoord produceren en consumeren. Wij passen de term duurzaam breder toe. Duurzaamheid betekent voor ons niet alleen het gebruik van verantwoord hout, maar ook:

1 - duurzaam kunnen werken in een gezonde en veilige omgeving;
2 - het bouwen van meubels en interieurs voor langdurig gebruik;
3 - een lang durende bijdrage leveren aan je directe omgeving;
4 - een werkplaats die op lange duur de omgeving zo min mogelijk belast;
5 - het aangaan van lang durende relaties met klanten, architecten, medewerkers en leveranciers;

Duurzaam werken

Drie jaar geleden opende de burgemeester van Amsterdamse de nieuwe fabriek van Roord Binnenbouw, welke speciaal is afgestemd op een optimaal productieproces. Bij het verwerken van hout en plaatmateriaal met de zaag, frees en schuurmachine, komt zaagsel en houtstof vrij. Daarom zijn alle machines aangesloten op een centraal laagvacuüm afzuigsysteem. Naast dit standaard systeem hebben wij met de leverancier een speciaal centraal systeem ontwikkeld waarmee ook alle handgereedschappen direct worden afgezogen. Het houtstof en zaagsel wordt verzameld in een gesloten container die periodiek geleegd wordt door een bedrijf dat het houtstof en zaagsel omzet in biomassa en hiermee energie opwekt voor veehouderijen. Verder werken wij met Formaldehyde - vrij MDF, om te voorkomen dat medewerkers langdurig blootgesteld worden aan het schadelijke formaldehyde, dat vrijkomt bij het zagen, frezen en schuren van normaal MDF. Onze streven naar een gezonde en veilige werkomgeving is vastgelegd in een plan van aanpak als antwoord op de RIE en alle medewerkers zijn in het bezit van een VCA certificaat.

Langdurig gebruik

Bouwen voor een lange duur doen wij natuurlijk zonder 'fout hout'. Voor ons betekent duurzaam ook het toepassen en gebruiken van kwalitatief duurzame materialen. Het materiaal in combinatie met het vakmanschap van de meubelmaker vormt de basis voor een kwalitatief duurzaam product. Wij werken met plaatmaterialen met een hoge constructieve waarde en met kwalitatief hoogwaardige vormen van afwerkingen. Scharnieren, ladegarnituur en ander beslag dat wij toepassen, is van het Oostenrijkse merk Blum; een kwalitatief hoogwaardig en innovatief product. Onze medewerkers zijn MBO geschoolde meubelmakers met gevoel voor constructie en oog voor detail. Niet voor niets staan projecten uit onze begindagen nog in kwalitatief optimale staat, als door ons destijds opgeleverd. Zoals bijvoorbeeld het Barleaus Gymnasium in Amsterdam, De Supperclub in San Francisco, kasten en lockerkasten voor Interpolis en restaurant Envy in Amsterdam.

Een durende bijdrage aan je omgeving

Als bedrijf vorm je een onderdeel van je maatschappelijke omgeving. Wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid en geven hier op verschillende manieren vorm aan. Dit varieert tot het steunen van plaatselijke initiatieven als het 'Amsterdam Noord Tuindorpfestival' en de bedrijvenvereniging van het Stedelijk Museum, tot het samenwerken met het Amsterdamse Pantar, dat voor de gemeente Amsterdam de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoert. Via Pantar huren wij medewerkers in, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en laten wij halffabricaten maken. Daarnaast werken we nauw samen met het Amsterdamse Hout en Meubilering College door het bieden van stageplaatsen en leer/werkbanen. En duurzaam onderdeel uitmaken van je omgeving is ook het zoveel mogelijke inkopen in de direct omliggende regio.

Een minimaal belastende werkplaats

Wij verweken FSC en ecologisch verantwoorde houtsoorten en plaatmaterialen. Als dragers voor de door architecten voorgeschreven afwerking drager gebruiken wij voornamelijk Formaldehyde - vrij MDF en Berken multiplex aangezien Berken 'het bamboe van Noord Oost Europa' is en kap en aanplant relatief weinig schade aan de natuur berokkenen. Bij materiaalgebruik zijn wij volgend aan de voorschrijvende architecten, maar proberen zo mogelijk altijd milieu vriendelijkere alternatieven voor te stellen. Daarbij trachten wij onze omgeving nog op een aantal andere manieren minimaal te belasten. Zo verwarmen wij onze werkplaats met restwarmte van de Elektriciteit Centrale in het Amsterdam Westpoort en hebben wij over de volle lengte van ons pand een plantenbak met klimplanten die de gevel op den duur zal bekleden. Hiermee geven wij onze directe omgeving een klein stukje natuur terug.

Lang durende relaties

Een nauwe samenwerking moet partijen een goed gevoel geven en resulteren in een lang durende relatie. Dit geldt voor samenwerking met leveranciers, klanten, medewerkers en architecten. Met een positieve en open houding en door duidelijk te stellen hoe, wanneer en of je aan de verwachtingen van de andere partij kunt voldoen, geven wij de samenwerking vorm. En met succes. Het verloop van meubelmakers binnen ons bedrijf is minimaal, wij werken langdurig samen met vaste leveranciers en wij hebben lang durende relaties opgebouwd met diverse architectuurbureaus en klanten. Hun namen zijn veelvuldig terug te vinden op onze website.

Zoals gezegd houdt duurzaam werken bij ons niet op bij het gebruik van FSC gekeurd hout. Wanneer u ervoor kiest om met Roord Binnenbouw te werken, kunt u er niet alleen van uitgaan dat uw product op een zo duurzaam mogelijke wijze tot stand is gekomen, maar dat u ook bijdraagt aan:

1 werkgelegenheid in de Amsterdamse regio.

2 een regionale productie zonder aanvoer uit vergelegen productielanden en daaraan verbonden belastende milieukenmerken als verkeersbewegingen, uitstoot, etc.

3 sociaal en maatschappelijk verantwoorde bedrijvigheid in Amsterdam Noord.

©2008-2021 Roord Binnenbouw
All rights reserved
Mediacode